Keeping In Sync

This evening we had ‘‘Være i stillheten‘. Sarah sang the Elgar Sea Pictures beautifully and people were really blessed by it. It was fun to do, although tiring to play in time to the videos – synchronising a live performance against music being played back in a earpiece is tricky!

Anyway, it went mostly really well, and there were a couple of humourous moments:

  • We had a minor translation error in the program. I incorrectly translated Eternal Father, strong to save as  Evig Far, sterk for å spare. The problem comes because the single English word save which could mean either rescue or put money in the bank, has two words in Norwegian (å frelse and å spare). Unfortunately for me  spare means financial saving, although it does remind me of the old t-shirt slogan ‘Jesus saves, but he couldn’t on my pay’!
  • We (I) forgot to plug the computer into the mains, so it ran on batteries for the whole evening, and then shut down about 5 seconds before the end of the last video.

So, for those who attended and want to see how the final video finished, and for those who could not attend, here is Hoja de Album by the Catalan composer Rodriguez de Alcantara:

You can watch the video in HD by clicking on the ‘cog’ symbol.

I don’t currently have a way of storing the ‘program’ online, so if you want to see what we did, here is the text:

Velkommen

Innledning
L     Gud, kom meg til redning.
A     Herre, skynd deg til min frelse.
L     Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
A     som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Musikk
Mendelssohn – Ouverture til Hebridene (Fingals Hule) – arr. piano duett

Salme 415
Du Far og Herre, du som rår,
å gløym vår dårskaps vis;
forny vårt hjarte og vårt sinn,
lat opp vår munn ved Anden din
til heilag lov og pris, til heilag lov og pris.

Lat oss i einfelt tru på deg
stå opp i denne stund
og fylgje Herren på hans veg,
lik dei som eingong reiste seg
ved kallet frå hans munn.

Å Galileas sabbatsfred!
Å høge åsars ro,
der Jesus kneler stilt og bed
den bøn din kjærleik kjennest ved,
der er di æve no, der er di æve no.

Send himmelsk ro lik dogg som fell,
til striden er forbi;
tak strev og møde frå vår sjel,
og lat vårt liv få vitne vel
om kvila du vil gi, om kvila du vil gi.

Lat Anden i vårt hjarte bu
med balsam og med trøyst!
Lat tvilen vike for vår tru;
i jordskjelv, storm og eld, kom du,
kom, linne susings røyst, kom, linne susings røyst!

Musikk
Beethoven – Piano Sonata (måneskinnssonate) – piano

Salme 107 : 1 – 3, 23 – 32, 43
Pris Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.
Dette skal Herrens forløste si,
          de som han løste ut av nøden,
          de som han samlet fra landene,
          fra øst og vest, fra nord og fra havet.
Noen fór ut på havet med skip,
drev handel på de veldige vann.
          De så hva Herren gjorde,
          hans undergjerninger ute på dypet.
Han talte, og det blåste opp til uvær,
bølgene gikk høye.
          De steg mot himmelen, de sank I dypet.
          De mistet motet I nøden,
          de tumlet og ravet som drukne,
          det de kunne, var til ingen nytte.
Da ropte de til Herren i sin nød,
og han førte dem ut av trengslene.
          Han fikk stormen til å stilne,
          og bølgene la seg.
Da det stilnet, ble de glade.
Han førte dem i havn der de ville.
          De skal prise Herren for hans miskunn,
          for hans undergjerninger mot mennesket.
          De skal opphøye ham når folket samles,
          prise ham i kretsen av de eldste.
Den som er vis, skal ta vare på dette
          og merke seg Herrens miskunn.

Musikk
Elgar – Sea Pictures (Bilder fra havet) – mezzo og piano
        1.    Havets vuggesang
        2.    I havn
        3.    Helligdagsmorgen til havs

Tekstlesning
Markus Evangelium 4: 35 – 41

Musikk
Whiting / Dykes – Eternal Father, strong to save
                         (Evig Far, sterk for å spare) – arr. orgel og piano (J Blamire)

Simeons lovsang
L    Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sagt.
A    Med egne øyne har jeg sett din frelse,
         som du har beredt for alle folkenes åsyn,
L    et lys som blir til åpenbaring for hedningene
A         og til ære for ditt folk, ditt Israel.
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd.
         som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen

Musikk
Elgar – Sea Pictures (Bilder fra havet) – mezzo og piano
        4.    Der korallene bor
        5.    Svømmeren

Bønn

Herrens bønn
Fader vår, du som er I himmelen
La ditt navn holdes hellig
La ditt rike komme
La din vilje skje på jorden som I himmelen
Gi oss i dag vårt daglige brød
Forlat oss vår skyld
Som vi òg forlater våre skyldnere
Led oss ikke inn I fristelse
Men frels oss fra det onde
For riket er ditt
Og makten og æren I evighet
Amen.

Salme 818
Den dag du gav oss, er til ende,
og mørket faller på ditt bud.
Du lot oss dagens krefter kjenne,
gi nå oss nattens fred, o Gud!

Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
ditt folk i vekselsang deg lover
for nattens ro og dagens glans.

Se, over land og hav og øyer
en dag går fram i ubrutt ring,
og folkene på rad seg bøyer
i takk for alltid nye ting.

Den sol som vinker oss til hvile,
nå vigsler andres arbeidsdag,
og slik den stund for stund skal smile
til nye land og folkeslag.

Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde
skal dekke hver en plett på jord,
og vidt og fritt det skal få gjelde
at du, og bare du, er stor!

Overgivelse i Guds hender
L    I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.
A    I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.
L    Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.
A    I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.
L    Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd.
A    I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.

Musikk
Melchor Rodríguez de Alcántara  – Hoja de Álbum  – piano

Velsignelse

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s